Sign In or Sign Up
SCIENTIFIC JOURNALS
of Republic of Cuba
worldwide eLibrary
Country

Том 1, № 1 (2008)
by 4th of February, 2013

СФОРМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ


Only registered user can access article content. Please Login or Sign Up.
Abstract in Russian

Бєльчева Т.Ф., Левада О.М. Сформованість педагогічних компетенцій як показник готовності студентів-магістрантів до професійної діяльності у початковій школі. У статті розглядаються психолого-педагогічні аспекти формування професійної готовності майбутніх вчителів до педагогічної діяльності в початковій школі. Представлено модель професійної компетенції як показника готовності вчителя початкових класів до здійснення педагогічної діяльності. Ключові слова. Компетенції, педагогічні компетенції, професійна діяльність студентів, модель професійної компетенції педагога, структура педагогічної діяльності вчителя.     Литература   Бєльчева Т.Ф. Підготовка до роботи над розв'язуванням пізнавальних задач як реалізація особистісної професійної програми майбутнього вчителя початкової школи / Т.Ф.Бєльчева // Педагогічні науки: зб. наук. пр. Бердянського держ. пед. ун-ту . –  Бердянськ: БДПУ, 2006. - № 1. – 216 с. Зимняя И.А. Педагогическая психология / И.А.Зимняя. – М.: Логос, 2000.- 285 с. Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В.Кузьмина. – М.: Высшая шк., 1990. – 162 с. Педагогика / В.А.Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н.Шиянов.– М.: Школа-Пресс, 1997. – 512 с. Мороз О.Г. Підготовка майбутнього вчителя: зміст та організація:навч.посібник / О.Г.Мороз, В.О. Сластьонін, Н.І.Філіпченко. – К.: Вища шк., 1997. – 168 с. Хуторской Л.В. Ключевые компетентности как компонент личностного ориентированной парадигмы образования / Л.В.Хуторской // Народное образование – 2003. – № 2. – C. 58 – 64.  

Language
Russian
Type
Статьи
Date of issue
Issue
1
Category
Cite
MIA

Т.Ф. Бєльчева, et al. "СФОРМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ" Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка 1 (2013): .


Harvard

Т.Ф. Бєльчева, О.М. Левада, 2013. СФОРМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка, (1), pp..


Chicago

Т.Ф. Бєльчева, О.М. Левада. "СФОРМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ." Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка no. 1 (2013): .


ДСТУ 2006

Т.Ф. Бєльчева, О.М. Левада. СФОРМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ / Т.Ф. Бєльчева, О.М. Левада // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. - 2013. - № 1.


ГОСТ 2008

Т.Ф. Бєльчева, О.М. Левада. СФОРМОВАНІСТЬ ПЕДАГОГІЧНИХ КОМПЕТЕНЦІЙ ЯК ПОКАЗНИК ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ-МАГІСТРАНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ // Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету імені Богдана Хмельницького. Серія: Педагогіка. 2013. № 1


Only registered user can access article content. Please Login or Sign Up.
Let's do our job together to make future tomorrow
SCI Ssuggestions
More ssuggestions ...