Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Articles  
  All by year  All by type  Books    Thesis Patents Others  

Електронний тренажер системи попередження зіткнень літаків


1 prewievs
1 goods
Annotation:

У статті розглядається новий підхід до вивчення системи попередження зіткнень літаків у повітрі. Сучасні інтерактивні технології є одним з найкращих шляхів вивчення основних функцій та базових принципів функціонування систем авіоніки. Структура організації електронного навчання на основі комп’ютерної мережі гарантує простий доступ користувачів до навчальних ресурсів. У статі представлено структуру побудови програмного забезпечення для забезпечення електронного навчання. Кожний з наведених структ

Article was published in 2011 in Jornal "Вісн. НАУ.".

Language: uk

Key words:

TCAS, Електронний тренажер, Моделювання, Інтернет, Електронне навчання, Авіоніка

Reference:
Остроумов І.В. Електронний тренажер системи попередження зіткнень літаків / І.В. Остроумов // Вісн. НАУ.. — 2011. — T. 46, № 51. — C. 46.
About>Publication>article