Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Articles  
  All by year  All by type  Books    Thesis Patents Others  

Концепція «Мобільне небо»


Annotation:

Запропоновано використовувати послуги мобільного зв’язку для потреб навігації та контролю за польотами засобів легкої авіації у приземній частині повітряного простору. Розкриваються основні принципи запропоно-ваної концепції «Мобільне небо» та наводяться основні переваги її застосування, у сучасних умовах, на тери-торії України.

Article was published in 2009 in Jornal "Вісн. НАУ.".

Language: en

Reference:
Остроумов І.В. Концепція «Мобільне небо» / І.В. Остроумов // Вісн. НАУ.. — 2009. — V. 40, Is. 95. — P. 91.
About>Publication>article