Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Articles  
  All by year  All by type  Books    Thesis Patents Others  

Методика оцінки ймовірності відхилення літака при багатоальтернативній класифікації ситуацій повітря


,
Annotation:

Наведено основні залежності для обчислення ймовірності відхилення повітряного корабля від заданого ешелону польоту до певної зони простору. Розроблено алгоритм обчислення ймовірності. Також наведені результати оцінки ймовірностей для різних регіонів планети.

Article was published in 2008 in Jornal "Проблеми інформатизації та управління.".

Language: uk

Reference:
Остроумов І.В. Методика оцінки ймовірності відхилення літака при багатоальтернативній класифікації ситуацій повітря / І.В. Остроумов, В. П. Харченко // Проблеми інформатизації та управління.. — 2008. — T. 22, № 77. — C. 72.
About>Publication>article