Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Articles  
  All by year  All by type  Books    Thesis Patents Others  

Багатопараметрична класифікація спектру польотних ситуацій


,
Annotation:

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження ймовірностей відхилення літального апарата від висоти заданого ешелону польоту, що має важливе значення для забезпечення безпеки польотів в умовах інтенсивного росту авіаперевезень. Для опису щільності ймовірності відхилення використано подвійний розподіл Лапласа, що дозволяє найбільш точно охарактеризувати рідкісні події. За допомогою спеціально розробленого програмного комплексу виконано оцінку параметрів щільності ймовірності відхилення повіт

Article was published in 2008 in Jornal "Вісн. НАУ.".

Language: uk

Reference:
Харченко В.П. Багатопараметрична класифікація спектру польотних ситуацій / В.П. Харченко, І. В. Остроумов, Ю.В. Зайцев // Вісн. НАУ.. — 2008. — T. 4, № 9. — C. 4.
About>Publication>article