Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Articles  
  All by year  All by type  Books    Thesis Patents Others  

Щільність ймовірності відхилення літального апарата від заданої висоти польоту


,
Annotation:

Стаття присвячена актуальним питанням дослідження незапланованих відхилень повітряного корабля від висоти заданого ешелону польоту, що має важливе значення для забезпечення безпеки польотів в умовах інтенсивного росту авіаперевезень. Розглянуто оригінальну методику побудови щільності ймовірності відхилення повітряного корабля від заданої висоти польоту з використанням подвійного розподілу Лапласа, що найкращим чином враховує рідкісні події. В тексті статті наведені результати розрахунку парамет

Article was published in 2008 in Jornal "Електроніка та системи управління.".

Language: uk

Reference:
Харченко В.П. Щільність ймовірності відхилення літального апарата від заданої висоти польоту / В.П. Харченко, І. В. Остроумов // Електроніка та системи управління.. — 2008. — T. 2, № 91. — C. 85.
About>Publication>article