Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Articles  
  All by year  All by type  Books    Thesis Patents Others  

Multiple-choice classification in air navigation system


,
Annotation:

Стаття присвячена актуальним питанням класифікації положення літака у повітряному просторі, що має важливе значення для забезпечення безпеки польотів в умовах інтенсивного росту завантаженості авіаліній. Представлено нову дев’яти класову модель поділу простору навколо заданої висоти польоту. Виконано розрахунок просторових меж для кожного з класів. Розглянуто оригінальний метод, що дозволяє оцінити ймовірність правильного розпізнавання класу ситуації в умовах, коли щільності розподілу ймовірн

Article was published in 2008 in Jornal "Proceeding of the NAU.".

Language: en

Reference:
Kharchenko V.Р. Multiple-choice classification in air navigation system / V.Р. Kharchenko, I. V. Ostroumov // Proceeding of the NAU.. — 2008. — V. 2, Is. 9. — P. 5.
About>Publication>article