Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Articles  
  All by year  All by type  Books    Thesis Patents Others  

Оцінювання точності DME/DME позиціонування для повітряного простору України


25 prewievs
Currently rated: 5.00 stars (based on 2 votes)
Annotation:

Розглянуто питання оцінки доступності позиціонування за допомогою далекомірного обладнання DME в Україні. Представлено методику розрахунку коефіцієнту погірщення точності у горизонтальній площині для DME/DME навігації та виконано розрахунок HDOP для повітряного простору України. У підсумку оцінено точність позиціонування за DME/DME методом.

Article was published in 2013 in Jornal "Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць".

Language: uk

Reference:
Остроумов І.В. Оцінювання точності DME/DME позиціонування для повітряного простору України / І.В. Остроумов // Проблеми інформатизації та управління: Збірник наукових праць. — 2013. — T. 43, № 3. — C. 61-67.
About>Publication>article