Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Articles  
  All by year  All by type  Books    Thesis Patents Others  

Електронний словник для спеціалістів трикотажної галузі [Електронний ресурс]


,
Currently rated: 5.00 stars (based on 1 vote)
Annotation:

В статті описана програма, яка розроблена авторами та призначена для здійснення в автоматичному режимі англо-російсько-українського перекладу основних термінів пов’язаних з технологією трикотажного виробництва.

Article was published in 2012 in Jornal "Технології та дизайн. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2012_2/index.html".

Language: uk

Key words:

електронний словник, технологія трикотажного виробництва, тестування

Reference:
Кизимчук О.П. Електронний словник для спеціалістів трикотажної галузі [Електронний ресурс] / О.П. Кизимчук, І.В. Остроумов // Технології та дизайн. - Режим доступу до журн.: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/td/2012_2/index.html. — 2012. — № 2. — C. 1-4.
About>Publication>article