Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Books  
  All by year  All by type    Articles Thesis Patents Others  

Особливості побудови авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів: методичні рекомендації до виконання курсової роботи


,
9 prewievs
Currently rated: 5.00 stars (based on 1 vote)
Annotation:

Методичні рекомендації пояснюють процес визначення оптимального складу бортового радіоелектронного обладнання літального апарата та розроблення структурної схеми взаємозв’язків радіоелектронного обладнання відповідно до сертифікаційних вимог. Для студентів напряму підготовки 6.070102 «Аеронавігація».

Book was published in 2015

Language: uk

Reference:
Остроумов І. В. Особливості побудови авіаційних радіоелектронних засобів та систем літальних апаратів: методичні рекомендації до виконання курсової роботи / І. В. Остроумов, І. М. Браун. — К. : НАУ, 2015. — 20 c.
About>Publication>books