Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Books  
  All by year  All by type    Articles Thesis Patents Others  

Авіоніка: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.070102 Аеронавігація


9 prewievs
Currently rated: 5.00 stars (based on 1 vote)
Annotation:

Практикум містить короткі теоретичні відомості, порядок виконання лабора¬торних робіт, запитання для самоперевірки з курсу «Авіоніка». Спрямований на вивчення принципів функціонування та набуття навичок роботи із системами попередження зіткнень та обчислювальної системи літаководіння повітряного корабля цивільної авіації. Для студентів напряму підготовки 6.070102 «Аеронавігація».

Book was published in 2015

Language: uk

Reference:
Остроумов I.В. Авіоніка: лабораторний практикум для студентів напряму підготовки 6.070102 Аеронавігація / I.В. Остроумов — К. : НАУ, 2015. — 48 c.
About>Publication>books