Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Books  
  All by year  All by type    Articles Thesis Patents Others  

Навігаційні системи. Методи навігаційних визначень із використанням характеристик природних явищ: лабораторний практикум


,
1 prewievs
Currently rated: 5.00 stars (based on 1 vote)
Annotation:

Містить стислі теоретичні відомості, порядок виконання лабораторних робіт, запитання для самоперевірки з I частини, що включає модулі I, II навчального курсу «Навігаційні системи». Практикум спрямований на вивчення основних принципів побудови навігаційних систем, заснованих на характеристиках природних явищ. Для студентів напряму підготовки 6.070102 «Аеронавігація».

Book was published in 2016

Language: uk

Reference:
Мелкумян В.Г. Навігаційні системи. Методи навігаційних визначень із використанням характеристик природних явищ: лабораторний практикум / В.Г. Мелкумян, І.В. Остроумов, Т.Л.Малютенко. — К.: НАУ, 2016. — 64 c.
About>Publication>books