Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Patents  
  All by year  All by type  Books  Articles  Thesis    Others  

Оцінювання точності позиціонування за далекомірними радіомаяками


,
3 prewievs
Currently rated: 4.00 stars (based on 1 vote)
Annotation:

Комп’ютерна програма виконує оцінювання характеристик DME/DME позиціонування для певної зони повітряного простору у випадку використання усіх доступних радіомаяків. Зокрема оцінюється зони доступності даного методу позиціонування, коефіцієнти погіршення точності позиціонування (у вертикальній (VDOP) і горизонтальній(HDOP) площинах та загальний (PDOP)) та загальні похибки позиціонування.

Patent was published in 2014

Language: uk

Reference:
A. c. 54979 Україна. Оцінювання точності позиціонування за далекомірними радіомаяками / І.В. Остроумов, Т.Б. Лопатко. — заявл. 2014-03-20; опубл. 2014-05-23.
About>Publication>patents