Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Patents  
  All by year  All by type  Books  Articles  Thesis    Others  

СПОСІБ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ЛІТАКІВ


,
4 prewievs
Currently rated: 4.00 stars (based on 1 vote)
Annotation:

Спосіб позиціонування за інформацією системи попередження зіткнень літаків, що полягає у розрахунку координат місцеположення повітряного корабля, який відрізняється тим, що координати місцеположення оточуючих літаків та відстані до них отримують від системи попередження зіткнень літаків у повітрі і від приймача автоматичного залежного спостереження режиму "ES" та розв'язують систему навігаційних рівнянь за допомогою лінеаризації.

Patent was published in 2015

Language: uk

Key words:

TCAS, ES 1090, ADS-B

Reference:
A. c. 98724 Україна. СПОСІБ ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЗА ІНФОРМАЦІЄЮ СИСТЕМИ ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗІТКНЕНЬ ЛІТАКІВ / І. В. Остроумов, Н.С. Кузьменко. — заявл. 2014-10-07; опубл. 2015-05-07.
About>Publication>patents