Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Thesis  
  All by year  All by type  Books  Articles    Patents Others  

Використанням мультимедійних технологій при побудові електронних тренажерних комплексів


Thesis was published in 2011 in Jornal "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том.2 – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011.".

Language: en

Reference:
Остроумов І.В. Використанням мультимедійних технологій при побудові електронних тренажерних комплексів / І.В. Остроумов // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. Том.2 – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2011.. — 2011. — P. 59-60.
About>Publication>thesis