Worldwide Scientific and Educational Library Sign In or Sign Up
Ivan Ostroumov
  Thesis  
  All by year  All by type  Books  Articles    Patents Others  

Застосування методів позиціонування у мережі мобільного зв’язку для навігації рухомих об’єктів


Thesis was published in 2010 in Jornal "Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Том.2 – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2010.".

Language: en

Reference:
Остроумов І.В. Застосування методів позиціонування у мережі мобільного зв’язку для навігації рухомих об’єктів / І.В. Остроумов // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Том.2 – Херсон: Видавництво Херсонського державного морського інституту, 2010.. — 2010. — P. 57-59.
About>Publication>thesis